Polášek and Vlasák 60 JT
EG  Study Tournament

01. 04. 2017


Polášek a Vlasák 60 JT

C 30. 3. 2017

Šachový svaz ČR a časopis Československý šach vypisují
mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šedesátinám Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka.

Téma volné, rozhodčími jsou oba jubilanti. Rozhodčí jsou připraveni udělit také speciální vyznamenání za rozvoj idejí.

Originály (max. 3 studie od jednoho autora) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017 řediteli turnaje Emilu Vlasákovi emil@vlasak.biz s kopií na jaroslav.polasek@brouzdej.net
Cenový fond 10 000 Kč (cca 400 EUR). 

Průběžné informace, seznam došlých zásilek, komentáře a rozhodnutí najdete na www.vlasak.biz/pv60.htm
Rozhodnutí bude též publikováno v Československém šachu.


Polášek and Vlasák 60 JT

C  2017-03-30

The Czech Chess Association and the Československý šach magazine announce an international EG study tournament.
Judges: Jaroslav Polášek and Emil Vlasák celebrating his 60th birthday.

Free theme, the judges are ready to grant special awards for development of themes and ideas.

Send originals (max 3 pieces per composer) till March 30th 2017 to the tournament director Emil Vlasák emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Prize fund  10 000 Kč (about 400 EUR). 

You can find current info, list of incoming entries, comments and award on web page www.vlasak.biz/pv60.htm
The award will be also published in Československý šach magazine. 


Entries

received
number
final
number
date composer K/K comment
1 1 09.11.  DG and MM g1/a2  
2 2 24.11. SN and MM c7/a8  
3 3 28.11. PA and AS d2/h2  
4 4 01.12. AA g2/h5  
5 5 19.12. AR g5/b2  
6 6 19.12. AR g1/g5  
7 7 21.12. DG and MM d8/a8  
8 8 31.12. HH d2/g5  
9 9 04.01. VS h8/f3 after Moravec
10 10 15.01. MH and LK a1/e8  
11 11 15.01. MH and LK h1/b8  
12   15.01. MH and LK g2/h6 withdrawn by authors because of anticipation
13 12 15.01. MD and JM c7/h8  
14 13 17.01 AZ and VL d1/b1  
15 14 24.01 PK and MG b8/h8  
16 15 25.01. MH and LK f7/h3  
17 16 31.01. PA b7/a5  
18 17 31.01. PA f4/e6  
19 18 01.02 SN e5/b1  
20 19 10.02. MC h5/h7  
21 20 02.03. VN d1/b6  
22 21 03.03. MC e6/e1  
23   04.03. VT d2/e8 unsoluable: after 2...Nxb5! two extra pawns are not enough to win
24 22 04.03. VT e1/f8  
25 23 04.03. VT f4/c1  
26 24 10.03. JT e2/f7  
27   10.03. JT d1/d4 side solution: 8.Rgf2+! Kg3 9.Re3+ Kg4 10.Re4+ Kg5 11.Re5+ Kg6 12.Re6+ Kg7 13.Rxf7+ Qxf7/Kxf7 14.Rxa6 EGTB draw.
28   10.03. AP c7/e8 partly anticipated Mann 1915 Groene Amsterdammer  HHdbV 78315, 78316
withdrawn by author
29 25 10.03. AP d1/a1  
30   15.03. JT d1/g4 unsoluble withdrawn by author
31 26 16.03. JT c6/a4  
32 27 16.03. VS c1/c7  
33 28 16.03. GC c1/a1  
34 29 16.03. DH g6/e8  
35 30 22.03. VT c3/e8  
36 31 24.03. YB d8/d6  
37 32 24.03. YB and VK e8/e6  
38 33 24.03. YB e8/c7  
39 34 24.03. VK d5/d7  
40 35 24.03. VK e7/c6  
41 36 25.03. AP g1/f6  
42   25.03. AP a8/h1 side solution found
43 37 26.03. LMG c3/a1  
44 38 26.03. SSN f2/c1  
45 39 27.03. RB h1/f1  
46 40 22.03. LK c1/a3  
47 41 29.03. OP and KS h2/f6  
48 42 30.03. GA d6/b4  
49 43 30.03. AS d5/d2  
50 44 30.03. AG h5/g1  
51 45 27.03. AP a8/h1 correction of 42 anticipated Kok Tijdschrift 1939 HHdbV 65698
52 46 30.03. OP g1/g4  
  closed        

Messages

31.03.2017
The PV60 Tournament is closed for entries.
Thanks again to all participants!
46 entries, 36 authors, 20 countries in total will be judged.

The award will appear here approximately the beginning of May 2017.

01.04. 51/45 almost full anticipator found