6 kamenové tablebase
6 men tablebase

21. 4. 2005


Firma EVCOMP má k dispozici většinu zajímavých dosud vygenerovaných 6 kamenových tabebasí.
Podrobnosti o tablebasích a jejich používání najdete
zde.
Jednotlivé konstelace je možné vypálit na DVD (CD je už skoro nepoužitelné) nebo nahrát na harddisk.
Chcete-li ale vše, musí se použít disk 200G, jeden z největších v dnešní době (05/2204) vyráběných.
Jeho cena k 05/2004 je pod 5000 Kč s DPH.
Při výběru Vám pomůže následující tabulka. Její podrobnější excelovou verzi a také excelový přehled všech dosud dostupných můžete stáhnout k off-line prostudování.

Available at EVCOMP on hard or DVD.

Download in Excel


      material   velikost size MB poznámka /remark
Převaha kvality /Exchange advantage    
  Věž + lehká /Rook + minor    
      VJxJJ krnknn 2353 hard
      VJxSJ krnkbn 3745 hard
      VJxSS krnkbb 2788 hard
      VSxJJ krbknn 3720 DVD4
      VSxSJ krbkbn 4397 hard
      VSxSS krbkbb 1203 hard
  Dvě věže /2 rooks      
      VVxVJ krrkrn 1297 hard
      VVxVS krrkrb 1015 hard
  Kvalita s dámami /Exchange with Queens    
      DVxDJ kqrkqn 2881 hard
      DVxDS kqrkqb 2903 hard
  Dvě kvality /Two exchanges    
      VVxJJ krrknn 1124 hard
      VVxSJ krrkbn 2061 hard
      VVxSS krrkbb 1048 hard
Proti černé dámě /Against queen    
  Pěšec + různé síly /Pawn + different pieces  
    Pěšec + dvě lehké /Pawn + two minor    
      JJPxD knnpkq 6518 hard
      SJPxD kbnpkq ???? chybí i u Hyatta/exists?
      SSPxD kbbpkq 7842 hard
    Pěšec + věž +lehká /Pawn + rook + minor    
      VJPxD krnpkq 13629 hard
      VSPxD krbpkq 11851 hard
    Pěšec + dvě věže /Pawn + two rooks    
      VVPxD krrpkq 6351 hard
  Bezpěšcové /Pawnless  
    Tři lehké /Three minor    
      SJJxD kbnnkq 2391 hard
      SSJxD kbbnkq 2358 hard
    Věž + lehké /Rook + minors  
      VJJxD krnnkq 1440 hard
      VSJxD krbnkq 2953 hard
      VSSxD krbbkq 1446 hard
    Dvě věže + lehká /Two rooks + minor  
      VVJxD krrnkq 1852 hard
      VVSxD krrbkq 1829 hard
Zajímavé konstelace s pěšci /Interesting with pawns  
  Figura proti pěšci /A minor piece x pawn  
      SSxJP kbbknp  

S61,62

      DSxDP kqbkqp  

S64,65

  Dva jezdci + pěšec x lehká /Two knights +pawn x minor  
      JJPxS knnpkb 6630 hard
      JJPxJ knnpkn 6701 hard
  Dvě lehké + pěšec x věži /Two minors + pawn x rook  
      JJPxV knnpkr 2477 hard
      SJPxV kbnpkr 13724 hard
      SSPxV kbbpkr 5625 hard
  Exotické s pěšcem  
      VPxJJ    

S66-68

      DPxJJ    

S66-68

  Dostupné se dvěma pěšci /With two pawns    
      JPPxV knppkr 3410 DVD6 /S02
      SPPxV kbppkr 4590 DVD5
      VPPxV krppkr 4680 DVD1
      SPPxD kbppkq

5691

S42,43,44

      JPPxD knppkq

5865

S44,45

      VPPxD krppkq

6265

S46,47

      DPPxD kqppkq

5819

S45,46

      VPxVP     S52
      SPPxS     S55
      SPPxJ     S56-57
      JPPxS     S58
      JPPxJ     S59-60
  Tři pěšci proti  
      PPPxJ     S51
      PPPxS     S51
      PPPxP     S51
      PPPxV     S51
      PPPxD     S81
Tři lehké figury x věži /Three minors x rook    
      SJJxV kbnnkr 721 hard
      SSJxV kbbnkr 1490 nemám/missing
Stejný materiál /Equal material    
  Dvě lehké /Two minors    
      SJxJJ kbnknn 90 hard
      SJxSJ kbnkbn 108 hard
      SSxJJ kbbknn 405 hard
  Věže + lehká /Rook + minor    
      VJxVJ krnkrn 914 hard
      VSxVJ krbkrn 1862 hard
      VSxVS krbkrb 961 hard
      VVxVV krrkrr 384 hard
  Dáma + lehká /Queen + minor    
      DSxDJ kqbkqn 1885 hard
      DSxDS kqbkqb 988 hard
  Dámy /Queens      
      DDxDD kqqkqq 400 DVD4
Velký rozdíl materiálu /Big material difference    
  Převaha dvou lehkých figur /Two minors advantage    
      JJJxS knnnkb 751 hard
      JJJxS knnnkn 840 hard
      SSJxJ kbbnkn 2352 hard
      SSJxS kbbnkb 1727 hard
  Převaha dámy /Queen advantage      
      DJxVV kqnkrr 2819 hard
      DVxVJ kqrkrn 2915 hard
      DVxVS kqrkrb 2973 hard
      DVxVV kqrkrr 1733 hard
  Dvě bílé dámy /Two white queens      
    Dvě dámy proti slabým silám  /Two queens x weak pieces  
      DDxVJ kqqkrn 1632 hard
      DDxVS kqqkrb 1683 hard
      DDxVV kqqkrr 885 hard
    Dvě dámy proti dámě /Two queens x one    
      DDxDJ kqqkqn 1390 hard
      DDxDS kqqkqb 1435 hard
      DDxDV kqqkqr 1631 hard
  Tři věže proti dámě /Three rooks x queen    
      VVVxD krrrkq 552 hard
  Tři pěšci proti dámě /Three pawns x queen    
      PPPxD kpppkq

1180

DVD 7