Wilhelm
- skvělá laboratoř pro Tablebase
- an excellent lab for Tablebases

2006, 2019


Download - Konzistence tablebasí /Tablebases integrity - Generování zón a pozic /Generate zones and positions - Příklady /Examples


Download

Wilhelma vytvořil švýcarský student Rafael B. Andrist a nabízí ho zdarma.
Stáhněte také podrobný manuál v PDF. Budete ho potřebovat, protože vzhledem k pokročilým možnostem
není ovládání Wilhelma zrovna jednoduché.

Wilhelm was created by Swiss student Rafael B. Andrist and offered for free.
Also download the detailed manual in PDF. You will need it because of advanced options Wilhelm control is not easy.

Original download link http://geocities.com/rba_schach2000/does not work several years.
So Í created a copy on my web, the whole package in one zip file include manual http://www.vlasak.biz/wilhelm.zip


Konzistence tablebasí
Tablebases integrity

Wilhelm umí zatím jako jediný zkontrolovat zběžně i podrobně integritu Tablebasí na disku.
Vzhledem k tomu, že jde o obrovné množství souborů o velikostech desítek až stovek Mbajtů, jsou chyby v tablebasových souborech poměrně časté. Vznikají jak stahováním z webů, tak i pálením CD - právě na takové velikosti jsou totiž CDéčka nejcitlivější. Mám zkušenost, že se vypálení CD může zdánlivě bezchybně podařit a přesto jeden či dva tak velké soubory se liší třebna v jednom bitu. Stává se to i při použití nejkvalitnější vypalovačky, za kterou považuji Teac, pravděpodobně jsou na vině média.
Kontrola Wilhelmem je velmi jednoduchá. Hrubé chyby v tablebasích odhalí už při startu hlášením, k úplné kontrole je nutno spustit kontrolní sekci, která může běžet poměrně dlouho. Jde to v pohodě i bez manuálu.

The integrity errors in tablebase files are very frequent. Tens- and hundreds- megabytes files could be wrong burned on CD - mostly it was because of wrong CD media. Check your files using Wilhelm - it is very easy.


Generování teoretických zón a speciálních pozic pro studie
Generate a theoretical zones and special positions for EG studies

Kontrola korektnosti není v oblasti databází posledním slovem. Už v roce 1995 jsem psal o principiální možnosti zajímavé pozice v databázích vyhledávat automaticky. Program Wilhelm to skutečně dovede. Není to ovšem elementární záležitost a je nutné stáhnout a podorbně prostudoval zmíněný PDF manuál. Zde jen ideový základ.

V prvním kroku definuji Wilhelmovi množinu pro mne zajímavých pozic.
Vyjdu z jedné typické, ale každému jednajícímu kameni lze graficky přiřadit celé oblasti šachovnice, kde se může vyskytovat. Na speciální šachovnici také určím relativní vazby mezi kameny. Například lze zadat, že bílá věž - bez ohledu na její přesné umístění - bude vždy kryta vlastním králem.

Ve druhém kroku určím cíl hledání.
Pokud to bude pouhá výhra nebo remíza, generuje Wilhelm statistiky a teoretické zóny.
Mohu ale také zvolit speciální cíle, jako dělané pro studiáře. Jednostranné nebo vzájemné zugzwangy, maty a paty a hlavně pozice s jednoznačným tahem. Ten lze ještě upřesňovat - třeba určit hrající kámen, pole nebo dokonce slabé proměny.

You can use tabalebases not only for analysis, but for composing, too.
Wilhelm can generate a theoretical zones and even single special positions, for example for EG study composer.
It is not an easy process, so read the mentioned PDF manual.


Příklady
Examples

Pocházejí od německého počítačového nadšence Helmuta Conradyho.
There are from Helmut Conrady.

1.Ba8!! [1.Bf3? Nh3 2.Kd7 Kb6! 3.Kd6 Nf4! 4.Ke5 (4.h4 Kb5! 5.Be4 Kc4 6.Ke5 Nh5 7.Bf3 Ng3! 8.Kf4 Kd4! 9.Kxg3 Ke5) 4...Ng6+! 5.Kf6 Nh4! tempo] 1-0

1.Qh1!!

1.Nh8!!

1.c8Q b1Q 2.Qd8!!

1.a8N+!!

1.b8B!!

1.d8N!! wins in 100

1.d8B!! wins in 96

1.d8R!! wins in 47